Följ Tillväxtanalys

Pressmeddelanden Visa alla 12 träffar

Ökning av antal nystartade företag första kvartalet 2019

Ökning av antal nystartade företag första kvartalet 2019

Pressmeddelanden   •   Jul 15, 2019 09:00 CEST

Under första kvartalet ökade antalet nystartade företag med 3 procent. Ökningen av nystartade företag var störst i Jämtlands län och Gotlands län. De branscher där flest nya företag startade i landet var Förlag, radio, TV, film och telekommunikation.

Antalet anställda i svenska koncerner med dotterbolag i utlandet fortsatte att öka under 2017

Antalet anställda i svenska koncerner med dotterbolag i utlandet fortsatte att öka under 2017

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2019 08:00 CEST

Ny statistik från Tillväxtanalys visar på en ökning för fjärde året i rad. 2017 var totalt 1,46 miljoner anställda i utlandet och 0,59 miljoner anställda i Sverige. Koncernernas totala omsättning minskade med 2 procent. Omsättningen i Sverige minskade med 8 procent medan den ökade med 3 procent i utlandet.

Fortsatt minskning av antal nya företag

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2019 11:28 CEST

Antalet nya företag minskade år 2018 med 3 procent, vilket är en fortsättning på 2017 års minskning. Minskningarna var störst inom Finans-, försäljnings- och fastighetsverksamhet, 8 procent, och Bygg och anläggning, 7 procent.

Det utlandsägda företagandet i Sverige fortsätter att öka

Det utlandsägda företagandet i Sverige fortsätter att öka

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2019 10:00 CEST

Antalet utlandsägda företag i Sverige ökade under 2018. Det visar Tillväxtanalys årliga uppföljning av omfattning och förändringar i det utländska ägandet i Sverige uttryckt i antal företag och anställda, som publiceras idag.

Nyheter Visa alla 24 träffar

Konkurser juli 2019

Konkurser juli 2019

Nyheter   •   Aug 15, 2019 10:38 CEST

Under juli 2019 försattes 514 företag i konkurs jämfört med 617 företag i juli 2018, en minskning med 17 procent. Under januari till juli ökade antalet konkurser med 1 procent. Antalet anställda i företag som drabbats av konkurser uppgick i juli till 1 572 personer. Det är en minskning med 4 procent jämfört med juli 2018.

Konkurser juni 2019

Konkurser juni 2019

Nyheter   •   Jul 15, 2019 10:00 CEST

Under juni 2019 försattes 664 företag i konkurs vilket kan jämföras med 690 företag i juni 2018, en minskning med 4 procent. Under januari till juni ökade antalet konkurser med 2 procent. Antalet anställda i företagen uppgick i juni till 1 704 personer, en minskning med 5 procent jämfört med juni 2018.

Påverkar närvaron av bankkontor de lokala företagens kredittillgång?

Påverkar närvaron av bankkontor de lokala företagens kredittillgång?

Nyheter   •   Jun 20, 2019 08:00 CEST

God närvaro av banker och banktjänstemän ökar kredittillgången för de lokala företagen. Det visar Tillväxtanalys utvärdering av företagens tillgång till lån via Almi Företagspartner AB.

Konkurser maj 2019

Konkurser maj 2019

Nyheter   •   Jun 17, 2019 08:00 CEST

Under maj 2019 försattes 633 företag i konkurs jämfört med 693 företag i maj 2018, en minskning med 9 procent. Under januari till maj ökade antalet konkurser med 4 procent. Antalet anställda i företagen uppgick i maj till 2 231 personer, en ökning med 23 procent jämfört med maj 2018.

Evenemang Visa alla 5 träffar

Seminarium: Är ökad transparens vägen mot gröna finanser och en grön omställning av näringslivet?

Evenemang   •   Maj 22, 2019 15:38 CEST

Är ökad transparens vägen mot gröna finanser och en grön omställning av näringslivet?Stora förhoppningar har ställts på att finanssektorn genom att ställa om sina finansiella flöden mot hållbarare investeringar ska bidra till näringslivets gröna omställning. Tillväxtanalys har analyserat finanssektorns värderingar av företags hållbarhetsrisker (ESG-värderingar), initiativet att företag sätter v...

2019-06-11, 09:30 - 11:30 CEST

Torsgatan 11, Stockholm

Seminarium: Vilka lärdomar kan dras från de statliga riskkapitalsatsningarna inom Europeiska regionala utvecklingsfonden?

Evenemang   •   Apr 30, 2019 12:12 CEST

De regionala saminvesteringsfonderna har nu verkat i 10 år. Nya nationella instrument har tillkommit de senaste åren. Vad har vi lärt oss? Vad kan vara viktigt att ta med sig inför framtida insatser?I Tillväxtanalys ramprojekt ”Vilka lärdomar kan dras från de statliga riskkapitalsatsningarna inom Europeiska regionala utvecklingsfonden?” sammanfattas erfarenheterna från sex delstudier. Huvudpart...

2019-05-27, 10:00 - 11:30 CEST

Torsgatan 11, Stockholm

Kan staten främja kvinnors företagande?

Evenemang   •   Nov 19, 2018 14:17 CET

Kvinnor är underrepresenterade som företagare i en majoritet av näringslivets branscher och utgör sedan 90-talet mindre än en tredjedel av företagarna i Sverige. Hinder för kvinnor begränsar fortfarande antalet potentiella företagare, men riktade insatser har gett resultat.I programmet ”Främja kvinnors företagande” genomförde Tillväxtverket och regionala aktörer under perioden 2011–14 flera ...

2018-12-17, 09:00 - 10:15 CET

Torsgatan 11, Stockholm

Inkubatorers betydelse för innovation och tillväxt

Evenemang   •   Nov 05, 2018 12:36 CET

Företagsinkubatorer har vuxit i popularitet både i Sverige och internationellt. På det här seminariet ställer vi oss frågan hur inkubatorer bidrar till svensk tillväxt och vad staten kan göra för att utveckla inkubatorernas roll framöver.För femton år sedan rådde det brist på både affärskompetens ochfinansieringsmöjligheter och Sverige hade problem med att kommersialisera forskning. I dag pr...

2018-12-06, 10:00 - 11:30 CET

Torsgatan 11, Stockholm

Dokument 1 träff

Statistikrapport

Statistikrapport

Dokument   •   2019-07-03 08:00 CEST

Presentation av statistik över svenska koncerner med dotterbolag i utlandet 2017.

Kontaktpersoner 1 träff

  • Presskontakt
  • Strategisk kommunikatör
  • kacvrihzn.mcfarklknsesyntrgoomap@ttlilvzlvgkaxgutacunacmlytbs.mosexs
  • 010-447 44 45