Följ Tillväxtanalys

Taggar

Det utlandsägda företagandet i Sverige fortsätter att öka

Det utlandsägda företagandet i Sverige fortsätter att öka

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2019 10:00 CEST

Antalet utlandsägda företag i Sverige ökade under 2018. Det visar Tillväxtanalys årliga uppföljning av omfattning och förändringar i det utländska ägandet i Sverige uttryckt i antal företag och anställda, som publiceras idag.

Leder finansmarknadens hållbarhetsvärderingar till grönare finanser och en grön omställning av näringslivet?

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2019 12:00 CEST

Ökad tillgång till data om hållbarhetsrelaterade risker är en förutsättning för att finanssektorn ska kunna identifiera gröna investeringar och marknadsföra hållbara placeringsalternativ.

Studie presenteras idag: Så kan statliga riskkapitalsatsningar förbättras

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2019 12:00 CEST

Idag presenterar myndigheten Tillväxtanalys lärdomar från de statliga riskkapitalsatsningarna inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Rapporten Tänk tydligt tidigt! visar att ett grundligt förarbete och tydliga uppdrag har stor betydelse för insatsernas effektivitet.

Forskning och utveckling i internationella företag 2017

Forskning och utveckling i internationella företag 2017

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2019 14:35 CEST

Stora svenska internationella koncerner genomförde FoU-verksamhet för totalt 79,6 miljarder kronor i världen under 2017. Det är en minskning med 0,3 miljarder jämfört med 2015. Deras FoU-utgifter i Sverige var 39,5 miljarder kronor, vilket är en minskning med 1,3 miljarder jämfört med 2015.

Äldre investeringsskyddsavtal kan bli kostsamma för Sverige

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2019 11:00 CEST

Moderna internationella investeringsskyddsavtal är utformade utifrån den kritik som riktats mot äldre avtal. Sverige har kvar ett stort antal äldre investeringsskyddsavtal och bör i likhet med många andra länder överväga att omförhandla dessa.

Färre nya företag fjärde kvartalet 2018

Färre nya företag fjärde kvartalet 2018

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2019 11:00 CEST

Under fjärde kvartalet 2018 minskade antalet nystartade företag i Sverige med 3 procent jämfört med samma period 2017. Flest nya företag startade inom branschgrupperna Handel och service av motorfordon, Bygg- och anläggningsverksamhet samt Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet. Det visar ny statistik från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys).

Antalet företagskonkurser ökade under 2018

Antalet företagskonkurser ökade under 2018

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2019 11:00 CET

​Antalet företagskonkurser ökade med 13 procent under 2018, jämfört med 2017. Antalet anställda som berördes av konkurser ökade under samma period med 11 procent. Det visar ny statistik från Tillväxtanalys.

Nyföretagandet fortsatte att minska under tredje kvartalet 2018

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2019 12:00 CET

Under tredje kvartalet 2018 minskade antalet nystartade företag i Sverige med 2 procent jämfört med samma period 2017. Flest nya företag startade inom branschgrupperna Handel och service av motorfordon, Bygg- och anläggningsverksamhet samt Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet. Det visar ny statistik från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys).

Staten behöver följa upp varför kvinnor avslutar sitt företagande

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2018 10:37 CET

Kvinnor är underrepresenterade som företagare i en majoritet av näringslivets branscher. Ända sedan 90-talet utgör de mindre än en tredjedel av företagarna i Sverige. Hinder för kvinnor begränsar fortfarande antalet potentiella företagare, men riktade insatser har gett resultat. Det visar en ny rapport från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys.

Statliga inkubatorsatsningar bör fokusera mer på innovation

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2018 15:26 CET

Målsättningen med svenska företagsinkubatorer har förskjutits över tid, från att stimulera kommersialisering av forskning och innovation till att främja tillväxt i nya företag. Det är dock innovations­främjande som är inkubatorernas starkaste sida. Det visar en ny rapport från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys.

Nyföretagandet minskade med 3 procent under andra kvartalet 2018

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2018 12:00 CEST

Under andra kvartalet 2018 minskade antalet nystartade företag i Sverige med 3 procent jämfört med samma period 2017. Flest nya företag startade inom branschgrupperna Handel och service av motorfordon, Bygg- och anläggningsverksamhet samt Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet. Det visar ny statistik från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys).

Staten behöver göra Sverige attraktivare för internationell kompetens

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2018 08:00 CEST

​Vissa yrkesgrupper har idag hela världen som arbetsplats och förmågan att locka till sig internationell högkvalificerad kompetens blir allt viktigare för ett lands tillväxt. Sverige har hittills stått sig väl i den konkurrensen. Men för att vi ska göra det även i framtiden behöver staten underlätta för den eftertraktade gruppen att etablera sig i Sverige.

Fortsatt ökning av antalet anställda i svenska koncerner med dotterbolag i utlandet

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2018 12:00 CEST

Antalet anställda i svenska koncerner med dotterbolag i utlandet ökade 2016, för tredje året i rad, till 2 miljoner. Den totala omsättningen för koncernerna i fråga ökade också – plus 5 procent i utlandet och plus 17 procent i Sverige. Det visar ny statistik från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys).

Antalet nystartade företag minskade med 4 procent under 2017

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 12:08 CEST

Under 2017 minskade antalet nystartade företag med 4 procent jämfört med 2016 och uppgick till 68 887 företag. Sett till bransch inträffade den största minskningen i Vård och omsorg där nyföretagandet minskade med 18 procent. Det kan jämföras med att nyföretagandet i branschgruppen ökade med 2 procent under 2016 och med 25 procent under 2015.

Tydlig ökning av antalet anställda i utländska företag i Sverige

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 12:00 CEST

Antalet anställda i utlandsägda företag i Sverige ökade med 6 procent under år 2017 vilket är den största ökningen på sex år. De största ökningarna skedde i företag kontrollerade från Jersey och Luxemburg. Det visar ny statistik från Tillväxtanalys.

Staten behöver ha en helhetssyn på tillståndsprocessen för gruvor

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2018 08:15 CEST

Innovationskritiska metaller och mineral är centrala för skapandet av ett samhälle med låga växthusgasutsläpp. Sverige har förutsättningar att kunna utvinna sådana råvaror på ett relativt hållbart sätt. Men för att det ska vara attraktivt att investera i nya gruvor behövs en effektivare tillståndsprocess. Det visar en ny rapport från Tillväxtanalys.

Ny rapport om digitaliseringens möjligheter i näringslivet

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2018 12:16 CEST

Hur kan staten främja användandet av digitaliseringens möjligheter i näringslivet? Så lyder titeln på den rapport som Tillväxtanalys presenterar i dag.

Antalet företagskonkurser ökade under 2017

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2018 12:17 CEST

Antalet företagskonkurser ökade med 6 procent under 2017, jämfört med 2016. Antalet anställda som berördes av konkurser ökade under samma period med 7 procent. Det visar ny statistik från Tillväxtanalys