Konkurser september 2019

Nyheter   •   Okt 15, 2019 10:36 CEST

​I september 2019 försattes 16 procent fler företag i konkurs jämfört med september 2018, 609 företag jämfört med 526 företag i september 2018. Samtidigt ökade antalet anställda i företagen med 1 procent och uppgick till 1 728 personer under september. Hittills under 2019 har konkurserna ökat med 2 procent. 5 392 företag har försatts i konkurs jämfört med 5 295 under samma period förra året.

Nystartade företag andra kvartalet 2019

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2019 15:55 CEST

​Antalet nystartade företag var under andra kvartalet 2019 något färre än under motsvarande period förra året. 15 588 nya företag startades jämfört med 15 812 under andra kvartalet 2018, en minskning med 1 procent. Totalt sett har dock nyföretagandet under första halvåret 2019 ökat med 1 procent

Konkurser augusti 2019

Nyheter   •   Sep 16, 2019 15:52 CEST

Under augusti 2019 försattes 461 företag i konkurs jämfört med 506 företag i augusti 2018, en minskning med 9 procent. Under januari till augusti var antalet konkurser så gott som oförändrat, 4 783 konkurser 2019 jämfört med 4 769 motsvarande period 2018. Antalet anställda i företagen uppgick i augusti till 1 534 personer, en ökning med 12 procent jämfört med augusti 2018.

Tillväxtanalys utvecklar indikatorer för att mäta näringslivets digitala mognad

Pressmeddelanden   •   Sep 16, 2019 10:53 CEST

Nya beräkningsmetoder gör nu att Tillväxtanalys för första gången kan presentera hur svenska företag står sig internationellt när det gäller digital mognad.

Konkurser juli 2019

Nyheter   •   Aug 15, 2019 10:38 CEST

Under juli 2019 försattes 514 företag i konkurs jämfört med 617 företag i juli 2018, en minskning med 17 procent. Under januari till juli ökade antalet konkurser med 1 procent. Antalet anställda i företag som drabbats av konkurser uppgick i juli till 1 572 personer. Det är en minskning med 4 procent jämfört med juli 2018.

Konkurser juni 2019

Nyheter   •   Jul 15, 2019 10:00 CEST

Under juni 2019 försattes 664 företag i konkurs vilket kan jämföras med 690 företag i juni 2018, en minskning med 4 procent. Under januari till juni ökade antalet konkurser med 2 procent. Antalet anställda i företagen uppgick i juni till 1 704 personer, en minskning med 5 procent jämfört med juni 2018.

Ökning av antal nystartade företag första kvartalet 2019

Pressmeddelanden   •   Jul 15, 2019 09:00 CEST

Under första kvartalet ökade antalet nystartade företag med 3 procent. Ökningen av nystartade företag var störst i Jämtlands län och Gotlands län. De branscher där flest nya företag startade i landet var Förlag, radio, TV, film och telekommunikation.

Antalet anställda i svenska koncerner med dotterbolag i utlandet fortsatte att öka under 2017

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2019 08:00 CEST

Ny statistik från Tillväxtanalys visar på en ökning för fjärde året i rad. 2017 var totalt 1,46 miljoner anställda i utlandet och 0,59 miljoner anställda i Sverige. Koncernernas totala omsättning minskade med 2 procent. Omsättningen i Sverige minskade med 8 procent medan den ökade med 3 procent i utlandet.

Påverkar närvaron av bankkontor de lokala företagens kredittillgång?

Nyheter   •   Jun 20, 2019 08:00 CEST

God närvaro av banker och banktjänstemän ökar kredittillgången för de lokala företagen. Det visar Tillväxtanalys utvärdering av företagens tillgång till lån via Almi Företagspartner AB.

Fortsatt minskning av antal nya företag

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2019 11:28 CEST

Antalet nya företag minskade år 2018 med 3 procent, vilket är en fortsättning på 2017 års minskning. Minskningarna var störst inom Finans-, försäljnings- och fastighetsverksamhet, 8 procent, och Bygg och anläggning, 7 procent.

Bland storstadsregionerna minskade antalet nya företag med 1 procent i Stockholm och 5 procent i Västra Götaland medan det var oförändrat i Skåne län.

– I Stockholm startas flest nya företag per 1 000 invånare (14 procent) medan Kronoberg har lägst andel (7,6 procent), säger Lars Sundell, statistiker vid Tillväxtanalys.

Kvinnor fortsätter starta cirka en tredjedel av alla nya företag, vilket är en andel som har varit relativt stabil under senare år. Högst andel kvinnliga företagare återfinns inom Andra service och personliga tjänster (74 procent) medan högst andel manliga företagare återfinns inom Bygg och anläggning (90 procent).

Statistiken uppdelad på bransch, region, kön, härkomst och ålder presenteras i Tillväxtanalys rapport "Nystartade företag 2018".

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, utvärderar och analyserar svensk tillväxtpolitik. Vi ger regeringen och andra aktörer inom tillväxtpolitiken kvalificerade kunskapsunderlag och rekommendationer för att effektivisera och utveckla statens arbete för hållbar tillväxt och näringslivsutveckling.

Antalet nya företag minskade år 2018 med 3 procent, vilket är en fortsättning på 2017 års minskning. Minskningarna var störst inom Finans-, försäljnings- och fastighetsverksamhet, 8 procent, och Bygg och anläggning, 7 procent.

Läs vidare »

Bilder & Videor 7 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • kaviridfn.utfaswlklteslatrstomlf@tlfilpqlvpvaxnatasonaqblykms.rssevn
 • 010-447 44 45

 • Presskontakt
 • Generaldirektör
 • soqznjyda.psdavjltbounipg@vstigsllzrvayyxtzlanjealzfysxb.sqtekj
 • 010 447 44 10

Om Tillväxtanalys

Kunskap för tillväxt

Tillväxtanalys är en myndighet under Näringsdepartementet. Vårt uppdrag är att analysera och utvärdera svensk tillväxt- och näringslivspolitik. Myndigheten som leds av generaldirektör Sonja Daltung har sitt huvudkontor i Östersund och ett kontor i Stockholm.

Adress

 • Tillväxtanalys
 • Studentplan 3
 • 830 40 Östersund
 • Sverige